ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Για μια αποτελεσματική παράλληλη στήριξη των παιδιών του νηπιαγωγείου (1ος κύκλος). Ένα ενδοσχολικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υποστηρίξουν την ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα νηπιαγωγεία. Διάρκεια 3 διαδικτυακές συναντήσεις με διάρκεια από 18:00 έως 20:30...

Πρόγραμμα BIC (Bullying in Institutional Care – Εκφοβισμός στις Δομές Ιδρυμάτων)

Πρόγραμμα BIC (Bullying in institutional care – Εκφοβισμός στις Δομές Ιδρυμάτων) Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG Justice – REC Program 2016-2018)   Τον Φεβρουάριο 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIC (Εκφοβισμός στις Δομές Ιδρυμάτων) στο οποίο...

Συμμετοχή στο 10th European Forum on the Rights of the Child

Τον Νοέμβριο (29-30/11/2016) η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στις εργασίες του 10th European Forum on the Rights of the Child: the protection of children in migration, που έγινε στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ οργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και...

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της EUROCHILD

Η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση της EUROCHILD που έγινε στις Βρυξέλλες στις 11 & 12 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του 2015 καθώς και η ένταξη νέων μελών. Επίσης έγινε η...

Μέντωρ, εκπαίδευση ενηλίκων και ενδοσχολική επιμόρφωση

Το σεμινάριο προσεγγίζει θέματα όπως ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης, οι μέθοδοι και οι τεχνικές επιμόρφωσης, ο ρόλος του επιμορφωτή, η ψυχολογία του επιμορφούμενου ενήλικα, οι τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας, οι τρόποι αντιμετώπισης των αντιστάσεων, η ενδοσχολική επιμόρφωση και...

Εκπαίδευση εμψυχωτών, σχεδιασμός και εμψύχωση προγραμμάτων για παιδιά

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις βασικές αρχές, τα εργαλεία και τα στάδια μιας ολοκληρωμένης εμψύχωσης, καθώς και στις βασικές αρχές και τα βήματα του σχεδιασμού προγραμμάτων για παιδιά. Image Gallery

Διαπολιτισμικός διάλογος, δραστηριότητες ενηλίκων στη διαπολιτισμική επικοινωνία για τη συνύπαρξη σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία

Οι βιωματικές δραστηριότητες του σεμιναρίου προσεγγίζουν θέματα και δεξιότητες που αφορούν τον ενεργό πολίτη στις νέες κοινωνικές συνθήκες, όπως: ταυτότητα, πολιτισμός, επικοινωνία, χρήση οπτικών βοηθημάτων, διαπολιτισμική μάθηση, ηγεσία, στερεότυπα, διακρίσεις, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση απώλειας κ.ά. Image Gallery

Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά, διαφορετικοί τρόποι έκφρασης των παιδιών και πρακτικές ενεργητικής ακρόασης

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις γενικές αρχές αμφίδρομης επικοινωνίας, στις ευνοϊκές συνθήκες και τα εμπόδια στην ενεργητική ακρόαση, στη λεκτική επικοινωνία, στο λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση, στη μέθοδο του «Μωσαϊκού». Image Gallery

Προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (ΠΕΕΠ)

Απευθύνονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Image Gallery