Υγεία – Πρόνοια

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, υλοποιείται σχέδιο δράσης με θέμα: ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ο φορέας που ανέλαβε το εν λόγω σχέδιο είναι...

Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων

H ΕΑΔΑΠ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την υλοποίηση του υποέργου: «Δίκτυο για την υποστήριξη μονογονεικών οικογενειών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 2007 – 2008. Οι στόχοι του είναι: Η εξοικείωση των...

Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, η ΕΑΔΑΠ οργάνωσε με επιτυχία δύο εκθέσεις βιβλίου με θέμα τη διαφορετικότητα: Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας από τις 20 έως τις 24 Απριλίου 2010. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι σπουδαστές...