«Ανάλυση-Αξιολόγηση δεδομένων των νεότερων εξελίξεων της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Προσχολική αγωγή και των επιπτώσεών τους στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Β.Α….» (2011-2012)

«Ανάλυση-Αξιολόγηση δεδομένων των νεότερων εξελίξεων της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Προσχολική αγωγή και των επιπτώσεών τους στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Β.Α. καθώς και κατάρτιση προτάσεων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Δ.Β.Α., αναμόρφωσης της λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσης των Π.Σ. και...

Erato: Το οπτικοακουστικό υλικό ως εργαλείο ανάλυσης των καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών στη διαπολιτισμική αγωγή (2007-2009)

Το πρόγραμμα Erato πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Κροατία. Πρόκειται για ανάλυση του οπτικοακουστικού και γραπτού υλικού, το οποίο παράχθηκε κατά τη διάρκεια ερευνητικών προγραμμάτων που διεξάχθηκαν στις πέντε προαναφερθείσες χώρες. Η ανάλυση στοχεύει στην...

Διερεύνηση μορφών υποστήριξης και πλαισίωσης των εργαστηριακών μαθημάτων. Μια αξιολογική έρευνα (2005-2006)

ΑΘΗΝΑ 2004, (σε συνεργασία με το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθήνας, 2005-2006). Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν μια αποτελεσματική εποπτεία στο πλαίσιο της βασικής κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα διερευνούνται οι τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και...

Σχολικός Σύμβουλος και Ενδοσχολική Επιμόρφωση: Διερεύνηση αποτελεσματικών μορφών πλαισίωσης και υποστήριξης των σχολικών μονάδων προσχολικής ηλικίας (2005-2008)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Βασικός σκοπός της είναι να συμβάλει στην προώθηση του επιμορφωτικού ρόλου του σχολικού συμβούλου. Διερευνά αποτελεσματικές μορφές συνεργατικής, συμμετοχικής και...

Αξιολογική έρευνα ενδοσχολικής επιμόρφωσης – Δέκα χρόνια Synergy (ΕΑΔΑΠ 2004)

Σκοπός της έρευνας ήταν η εσωτερική αξιολόγηση των δέκα πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης Synergy. Τα δεδομένα προέκυψαν από τις απόψεις των επιμορφούμενων παιδαγωγών και των επιμορφωτριών – μεσολαβητριών, οι οποίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα από το 1993...

Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό (2001-2004)

Σκοπός της έρευνας ήταν α) να αναδειχθούν, μέσα από μεθόδους και εργαλεία – φιλικά προς τους εκπαιδευτικούς – τα προβλήματα της μετάβασης και β) να διερευνηθούν προσεγγίσεις παρέμβασης που αφορούν κυρίως στην προετοιμασία από την πλευρά του νηπιαγωγείου. Η...

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο (2001-2005)

Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν αυθεντικές παιδαγωγικές πρακτικές για τις δραστηριότητες των φυσικών επιστημών και η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγών ενός ή περισσότερων νηπιαγωγείων για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων. Η ερευνητική ομάδα αποτελείτο από έμπειρους νηπιαγωγούς και έναν πανεπιστημιακό....

Αίσωπος: Διερεύνηση διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον (ΕΑΔΑΠ 1999-2005)

Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο διερευνά τη δημιουργία διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διεξήχθη στον αφρικάνικο παιδικό σταθμό της Αθήνας, ο οποίος υποδέχονταν παιδιά από τριών μηνών έως έξι ετών, προερχόμενα από είκοσι και πλέον διαφορετικές χώρες....

Démultiplier un dispositif de formation innovant pour les encadrants des professionnels de la petite enfance (1998-2000)

“Διάδοση ενός καινοτόμου σχήματος επιμόρφωσης για τους συντονιστές των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας”, LEONARDO DA VINCI (σε συνεργασία με Βέλγιο, Βοσνία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, 1998-2000). Η αποτελεσματικότητα της πρώτης φάσης του προγράμματος (βλέπε παρακάτω...

Construction d’un référentiel pour l’encadrement et la formation des professionnels de la petite enfance (1996-1998)

“Δημιουργία μεθοδολογίας για την πλαισίωση και την επιμόρφωση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας”, LEONARDO DA VINCI (σε συνεργασία με Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, 1996-1998). Ο στόχος του προγράμματος ήταν να μελετήσει τις αρμοδιότητες των στελεχών (σχολικοί σύμβουλοι, συντονιστές, διοικητικοί...