Σχέσεις μεταξύ προσχολικών θεσμών και οικογενειών (σε συνεργασία με το IEDPE, 1994)

Στόχος της έρευνας ήταν να προσδιοριστεί ο ρόλος των γονέων στα προσχολικά ιδρύματα και να αναδειχθούν πρωτοβουλίες των παιδαγωγών, οι οποίες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ ιδρύματος προσχολικής αγωγής και γονέων. Στην Ελλάδα η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 1994...

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών καινοτομιών στην καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας (σε συνεργασία με το IEDPE, 1993)

Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή (μέσω ερωτηματολογίων) και την ανάλυση καινοτόμων προσεγγίσεων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Παρίσι, σε σεμινάριο με θέμα “La dissémination...

Το νέο σύστημα πρακτικής κατάρτισης των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και οι επιπτώσεις στα νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης (1993)

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 3rd European Conference of the Quality of Early Childhood Education, (3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ποιότητα της Προσχολικής Αγωγής) το οποίο οργανώθηκε από το EECERA – European Early Childhood Education Research Association (Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Σύλλογο...

Ανάλυση και επιμόρφωση σε καινοτόμες μεθόδους στην εκπαίδευση (σε συνεργασία με IEDPE, 1992-1995)

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 1992-1995, στο πλαίσιο του Task Force Resources Humaines, Education, Formation et Jeunesse (Ανθρώπινοι πόροι, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Unité Dimension Européenne «EURYDICE» και αποσκοπούσε στη θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού...

Διερεύνηση μιας διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής (1992)

Η έρευνα έγινε σε ειδικά σχολεία του Ρεθύμνου το 1992. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συνέδριο της Γαλλίας του CNEFASES και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό CNEFASES (1995), Les Cahiers de Beaumont, No 69/70, tome I-II, Paris, Oct.- Dec. Image...

Επιμόρφωση και καινοτομίες στην προσχολική αγωγή (1991-1993)

Έγινε σε 40 τάξεις παιδικών σταθμών του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της AECSE (Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de l’Education, Σύλλογος Εκπαιδευτικών και Ερευνητών στις Επιστήμες της Αγωγής) στο Παρίσι τον Μάρτιο του...

Η ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες προσχολικής ηλικίας σε κοινούς παιδικούς σταθμούς: οι αντιλήψεις των παιδαγωγών (1991)

Η έρευνα απευθύνονταν σε 150 παιδαγωγούς του Νομού Αττικής και διεξήχθη το 1991. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε συνέδριο στη Ρόδο, στις 8-10 Μαΐου 1992 και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Infanzia – Bologna (1994) nov/dec, σελ. 49-52 και στο βιβλίο...