ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΩΡΙΟ»: ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το πρόγραμμα ‘Χωριό’ παρέχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για την πρώιμη παιδική ηλικία σε μη προνομιούχες περιοχές. Οι γονείς και κηδεμόνες εμπλέκονται άμεσα με τα παιδιά στις δραστηριότητες με επίκεντρο την ανάπτυξη.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, στην καθημερινότητα στο σπίτι,...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Νέα ερευνητικά ευρήματα προσδιορίζουν στρατηγικές ανάπτυξης συστημάτων προσχολικής ηλικίας. Οι ερευνητές εξέτασαν έξι χώρες στις οποίες η εκπαίδευση και η φροντίδα στην προσχολική ηλικία είναι αναπτυγμένες. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν την ανάγκη για σεβασμό στις διαφορές των γενικών πλαισίων, όταν αντιμετωπίζουμε συστημικά...

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο συντονισμός του προγράμματος για την ανάπτυξη παιδιών πρώιμης ηλικίας με αυτό για την κλιματική αλλαγή μπορεί να ενδυναμώσει και τα δύο. Έρευνα για τα παράλληλα οφέλη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί προηγούμενο. Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση...